sobota, 26 maja 2012

Różne wykazy i publikacje cz. I

W trakcie poszukiwań śladów po swoich przodkach i krewnych nie raz, nie dwa miałem okazję przyjemność korzystać z pomocy osób posiadających przeróżne spisy, wykazy bądź publikacje zawierające (być może) informacje dotyczące mojej rodziny.

Niestety, po trzech latach zabawy z genealogię łatwo mi się w tym wszystkim zgubić. Czas więc jakoś to zebrać w jednym miejscu. W związku z ciągłym poszerzaniem swojej wiedzy postaram się każdą informację opatrzyć stosownym komentarzem.

No to lecimy... :)
1. Marian Walczak, Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny o okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Warszawa 1984
[szukałem Adamskich oraz Sarneckich dla woj. łódzkiego, m. Łódź (pow. łódzki) oraz m. stoł. Warszawa]

Adamska Aleksandra -  ur. 1898 r., nauczycielka PSP nr 64 w Łodzi. Zmarła na gruźlicę w 1943 r.
Adamski Józef - nauczyciel PSP nr 74 w Łodzi. Aresztowany w 1940 r. Zginął w obozie pod koniec 1940 r.
Adamski Maksymilian - ur. 1896 r., nauczyciel PSP nr 2 w Łodzi, organizator tajnego nauczania. Aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau. Zginął w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen w 1942 r. 
Sarnecki/-a - brak


Józef i Maksymilian Adamscy to bracia mojego pradziadka. Z informacji przedstawionych w książce M. Walczaka wynika, że pracowali i zostali aresztowani w Łodzi - według rodzinnych przekazów nastąpiło to w Warszawie w ramach akcji AB. W publikacji jest błąd co do daty śmierci Maksymiliana - zmarł w obozie w 1940 r.
Aleksandra Adamska najprawdopodobniej nie należy do rodziny.

2. Spis urodzonych oraz zmarłych parafii Włocławskiej 1826-1873
[szukałem Adamskich, Fornalskich oraz Markowskich]

Fornalski - brak
Adamski (urodzenia) - Jan 99/1832, Antoni 14/57, Marcjanna 264/58, Wiktoria 117/61, Anastazja 123/63, Antonina 186/96, Franciszka 348/70, Piotr 255/71, Stanisław 95/72
Adamski (zgony) - Wojciech 121/1828, Wojciech 11/47, Jan 80/30, Jan 227/32, Jan 341/58, Szymon 64/40, Józef 35/45, Jakub 40/49, Antoni 180/57, Władysław 7/61, Franciszka 218/71
Markowski (urodzenia) - Wiktoria 25/1827, Wiktoria 245/38, Wiktoria 2/44, Franciszek 70/30, Franciszek 97/32, Franciszek 144/36, Franciszek 193/52, Teofil 94/30, Stanisław 100/30, Andrzej 214/30, Katarzyna 60/31, Antoni 120/32, Jan 81/34, Jan 145/34, Józefa 69/35, Józefa 155/64, Florentyna 166/36, Anna 103/39, Julian 11/40, Barbara 255/40, Adam 292/44, Wawrzyniec 139/47, Elżbieta 197/47, Elżbieta 203/57, Elżbieta 203/62, Michał 199/49, Michał 194/53, Teofila Anna 104/51, Ludwika 169/51, Jakub 153/54, Marianna 245/55, Zuzanna 200/57, Tekla 214/59, Michalina 228/59, Józef 246/62, Józef 65/63, Stefan 256/68, Waleria 343/68, Maria 77/71
Markowski (zgony) - Tekla 180/1828, Tekla 23/71, Wiktoria 184/28, Wiktoria 232/30, Wiktoria 68/45, Kunegunda 90/29, Kunegunda 94/40, Karol 13/30, Zofia 121/30, Franciszek 180/32, Franciszek 107/35, Franciszek 281/66, Antonina 245/32, Wiktor 101/44, Jan 167/46, Adam 48/47, Wawrzyniec 104/48, Bronisława 144/49, Bartłomiej 13/51, Elżbieta 116/54, Walenty 212/54, Jakub 142/56, Anna 240/58, Zuzanna 298/58, Teofila 88/60, Józef 327/63, Tomasz 260/64, Marianna 278/64, Rozalia 277/73

Dodatkowo, dowiedziałem się o:
Markowski Karol - chrzestny - 1816/66 Włocławek
Markowska Jadwiga - chrzestna 1895/326


Dużo imion, dużo osób, nikt z rodziny (na 95%)...

3. Lista obywatelów właścicieli nieszlachty, kapitalistów, wojskowych oraz duchownych powiatów sieradzkiego i szadkowskiego mających prawa do głosowania na zgromadzeniu gminnym okręgu sieradzkiego 1811 roku, Biblioteka XX Czartoryskich, sygn. 3326 (mikrofilm w Bibliotece Narodowej sygn. 12842) 
[szukałem Ciołoskich, Szyszkiewiczów, Zajączkowskich w Koloni Bugay, Kubiaków i Szczepaniaków w Małyniu, Błachowych, Kubiaków, Szyszkiewiczów i Szczepaniaków w Grabinie, Kapitulaków, Nowaków Owczarzy, Pietrzaków, Pilarzy, Witczaków i Wróblewskich w Charchówku, Wsi Charchowskiej, Woli Pomianowej oraz Oleczaków i Urbańskich w Zieleńcicach]

Wymienionych nazwisk i miejscowości brak bo "w spisie z 1811 r. - jest tylko Szadek i mieszkańcy z Szadku".

4. Skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Wrząca Wielka (lata skrajne 1810-1939) oraz Grzegorzew (lata skrajne 1772-1911)
[szukałem małżeństwa Macieja Czyżewskiego i Joanny/Janiny Borowskiej w latach 1810-1836]

Parafia Wrząca Wielka - brak
Parafia Grzegorzew - w latach 1813-1836 brak

5. Parafie Głowno, Bratoszewice, Domaniewice i Pszczonów
[pytałem o kilka dokumentów z Bratoszewic wymienionych w Genetece]

Małż. Pawła Szopskiego i Jadwigi Maszkowskiej (197/1769) - nie uzyskałem odpowiedzi w wątku, ale zamówiłem dokument w AA Łódź
Zgon Józefa Tomczyka (55/1910) - nie uzyskałem odpowiedzi w kwestii wieku i małżonka
Małżeństwo Andrzeja Kłopotowskiego i Franciszki Szopskiej (35/1776) - brak podanego wieku i rodziców małżonków
Zgon Barbary Szopskiej (4/1774) -z Zaboklickich, 60 lat
Zgon Andrzeja Szopskiego (21/1762) - 3 tygodnie, córka Andrzeja
Zgon Franciszki Szopskiej (15/1750) - ok. 50 lat


Być może Andrzej i Barbara Szopscy to rodzice mego pra...dziadka Pawła Szopskiego?

6. Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w w zbiorach AGAD, oprac. A. Wajs, Warszawa 2001

Szubski, Szopski, Szupski, Szobski - brak

7. Polski czyn zbrojny w II Wojnie Światowej Tom I - wojna obronna 1939 r., Warszawa 1979 r.
[szukałem Adamskich, Czyżewskich oraz Sarneckich]

mjr Jan Adamski, dowódca 3 batalionu 7 pp
płk Ludwik Czyżewski, relacja z działań 2 pp Leg (podane jako źródło), opis walk pod Borową Górą - cytat Czyżewski
Sarnecki/a - brak

8. Polski czyn zbrojny w II Wojnie Światowej Tom III - polski ruch oporu 1939-1945, Warszawa 1989 r. 
[szukałem Adamskich, Czyżewskich oraz Sarneckich]

Jolanta Adamska - (str. 601) dot. książki: Działalność urzędów pracy dystryktu warszawskiego w zakresie werbunku robotników do pracy przymusowej w Rzeszy [w:] Warszawa lat wojny i okupacji, z.4, Warszawa 1975
Stanisław Adamski - (str. 54), dot. aresztowania biskupa S. Adamskiego i wywiezienia go 28 lutego 1941 r. do GG., (str. 176), dot. pełnienia przez niego funkcji wikariusza generalnego
Aleksander Czyżewski - (str. 77), dot. zaangażowania w działalność tajnej prasy podziemia. W gazecie "Z dnia na dzień" dziennikarzem był A. Czyżewski
Julian Czyżewski ("Marian Orzechowicz") - (str. 472), dot. wymienienia J. Czyżewskiego jako delegata rządu
Ludwik Czyżewski ("Julian", "Franciszek") - (str. 402), dot. wymienia płk L. Czyżewskiego jako dowódcę (komendanta) łódzkiego okręgu ZWZ-AK, którą pełnił od maja 1942 do marca 1943, (str. 475), dot.okręgu lwowskiego i tu wymienia ppłk L. Czyżewskiego też jako komendanta
M. Czyżewski - (str. 72), dot. uzyskania przez kpt M. Czyżewskiego największych wpływów OW w chełmińskim
Tadeusz Sarnecki - (str. 1069), dot. tomiku wierszy T. Sarneckiego "Z otchłani" poświęconego martyrologi Żydów, (str. 1071), dot. wydania w połowie 1944 r. przez T. Sarneckiego zbioru 11 wierszy "Z otchłani" w nakładzie 3000 egzemplarzy, (str. 1072), dot. redagowania przez T. Sarneckiego, wydawanego w Łodzi w 1942 r. pisma literackiego "Tyrtej". Wspomina także, że wraz z Grzegorzem Timofiejewem  wydali tomik wierszy "Śpiew w podziemiach".


Tadeusz Sarnecki to brat mojej prababci. Więcej na jego temat można przeczytać na Wiki:

9. Robert Bielecki, Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831-1879, Warszawa-Łódź 1992
[pytałem o Lewandowskich, Majkowskich, Markowskich, Perkowskich, Szubskich, Trojanowskich, Urbańskich i Wróblewskich]

Lewandowski Jan - ur. 21.4.1822, s. Stanisława i Józefy
Lewandowski Józef - ur. 30.3.1811 we Włocławku, s. Wawrzyńca i Balbiny Słońskiej
Lewandowski Józef - ur. 21.3.1824 w Lublinie, s. Marcina i Aleksandry Kralewicz
Lewandowski Józef - u8.2.1848 w Poznaniu, s. Wincentego i Petroneli
Lewandowski Karol - ur. 31.8.1828 w Gdański, s. Jakuba u Karoliny Schroeder
Lewandowski Mateusz - ur. 1806 w Poznaniu, s. Łukasza i Ludwiki
Majkowski Jakub - ur. 18.1.1834 w Polsce, s. Józefa i Brygidy
Markowski Marcin - ur. 1803 w Zatorze w Galicji, s. Wincentego i Ewy
Perkowski Piotr - ur. 15.6.1827 w Warszawie, s. Kazimierza i Petroneli
Szubski Jan Nepomucen - ur. 16.5.1811 w Płocku, s. Andrzeja i Zuzanny Sankowskiej
Trojanowski Gabriel Ksawery Józef - ur. 30.6.1847 w Mamres, s. Franciszka Ksaweregi Michała i Josephine Rose Granger
Trojanowski Wincenty - ur. 13.5.1805 w Stowianach, gub. wileńska, s. Jerzego i Katarzyny
Urbański Jan - ur. 1810 w Warszawie, rodzice nieznani
Wróblewski Józef - ur. 18.3.1799 w Baraniszkach na Litwie lub w Wiłkomierzu, s. Michała i Ewy Iwaszkiewicz
Wróblewski Stanisław - ur. 1805 w Krakowie, s. Jana i Marcjanny
Wróblewski Władysław Cyprian - ur. 16.9.1828 w Kaliszu, s . Bartłomieja Rozalii Stark

Dodatkowo dowiedziałem się o:
oraz o Adamskim Janie - ur. 10.1.1826 w Merowski?, s. Franciszka i Małgorzaty. Uczestnik powstania węgierskiego 1848-49, przebywał w Szumli, skąd 4.3.51 dotarł do Liverpoolu. Zaang. 18.11.52 w Strasburgu do 1 p. Legii. Fizylier, Afryka 1853-54, Krym 1854. Zginął 6.11.54 pod Sewastopolem trafiony odłamkiem. Tyrowicz błędnie podaje, że z, 1900 w Krakowie.

10. Praszka (ur., małż., zg.) 1839-1870
[pytałem o Adamskich, Fornalskich i Markowskich] 

Adamski (urodzenia) - Feliks 17/42, Małgorzata 88/42
Reszty brak


Dla zainteresowanych tą parafią, spisy urodzeń, małżeństw i zgonów można znaleźć pod tym adresem:Koniec części pierwszej...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza