niedziela, 22 września 2013

Regestr Alfabetyczny Obywateli Powiatu Sieradzkiego

Dzięki uprzejmości p. Adama Pszczółkowskiego miałem możliwość sporządzenia elektronicznej wersji wskazanego w tytule wątku rejestru, który prezentuję poniżej. :) Niestety nie mam pojęcia do czego odnoszą się numery przy poszczególnych osobach...

Rejestr sporządzono najprawdopodobniej w okresie 1791-1793.

Regestr Alfabetyczny Obywateli Powiatu Sieradzkiego
/AGAD, Sieradzkie z. i gr., Acta castrensia Siradiensia — varia, sygn. 7/

A

B
Balicki Maci(ej) - F. 7
Balicki Stanisław - 88
Błeszyński Tomasz Podk(omorzy) S(ieradzki) Oy(ciec) Piotr Michał Ignacy - 130
Ten Sam - 733
Błeszyński Ignacy Sta(rosta) Bro(dni)ck(i) - 136
Ten Sam - 130, 153, 162, 173, 180, 181, 194, 200, 2115, 2530
Ten Sam - 2533, 2534, 2535, 2536, 2560, 2566, 2569, 2588, 2590
Biernacki Kazimierz Oy(ciec) Józef Syn - 1949,1771, 1772
Brochocki Michał - 2058
Biernacki Paweł Kas(ztelan) Sie(radzki) - 2183, 2189, 2218, 2221
Ten Sam - 2222
Bogusławski Franciszek Oy(ciec) Maximilia(n) Ludwik S(yno)wie - 2405, 2447
Borzysławscy Jan Aloyzy Br(acia) - 2406, 2449