niedziela, 22 września 2013

Regestr Alfabetyczny Obywateli Powiatu Sieradzkiego

Dzięki uprzejmości p. Adama Pszczółkowskiego miałem możliwość sporządzenia elektronicznej wersji wskazanego w tytule wątku rejestru, który prezentuję poniżej. :) Niestety nie mam pojęcia do czego odnoszą się numery przy poszczególnych osobach...

Rejestr sporządzono najprawdopodobniej w okresie 1791-1793.

Regestr Alfabetyczny Obywateli Powiatu Sieradzkiego
/AGAD, Sieradzkie z. i gr., Acta castrensia Siradiensia — varia, sygn. 7/

A

B
Balicki Maci(ej) - F. 7
Balicki Stanisław - 88
Błeszyński Tomasz Podk(omorzy) S(ieradzki) Oy(ciec) Piotr Michał Ignacy - 130
Ten Sam - 733
Błeszyński Ignacy Sta(rosta) Bro(dni)ck(i) - 136
Ten Sam - 130, 153, 162, 173, 180, 181, 194, 200, 2115, 2530
Ten Sam - 2533, 2534, 2535, 2536, 2560, 2566, 2569, 2588, 2590
Biernacki Kazimierz Oy(ciec) Józef Syn - 1949,1771, 1772
Brochocki Michał - 2058
Biernacki Paweł Kas(ztelan) Sie(radzki) - 2183, 2189, 2218, 2221
Ten Sam - 2222
Bogusławski Franciszek Oy(ciec) Maximilia(n) Ludwik S(yno)wie - 2405, 2447
Borzysławscy Jan Aloyzy Br(acia) - 2406, 2449

C
Chorkowscy Ludwika i Jan Małż(onkowie) - 124
Cielecki Ignacy - 420
Chorkowski Michał - 809
Charkowski Jan - 809
Czartkowski Waleryan - 877, 813
Czartkowski Roch - 812
Czartkowscy Aloyzy Wincenty Br(acia) - 831
Czyżewski Józef - 963
Czyżewski Ludwik - 1255, 1256, 1257
ten sam - 2091
Chmielewski Antoni - 1400, 1451, 1461
Chmielewski Prokop - 1440, 1444, 1450
Czyżewscy Xawery Sylwester X(iądz) Franciszek Michał Br(acia) - 2090

D
Domaniewski Tomasz Sęd(zia) Piotr(kowski): Oy(ciec) Mikołay Kasper Synowie - 230, 1469, 1486, 1487, 1492, 1508
Domaniewski Franciszek Oy(ciec) Jan Syn - 2346, 2386

E

F

G
Grabiński Wincenty - 249
Grabiński Józef Oyciec Sebastyan Syn - 267
Gałecki Ignacy Sta(rosta) By(d)g(oski) - 583, 585, 603, 613, 616, 634, 1173, 1186
ten sam - 1188, 1189, 1197, 1211, 1218, 2069
Grodziecka Józefa - 694, 704, 721, 2445
Gawłoski Stanisław - 814, 2086, 2089
Gomolińska Helena Matka Ignacy Syn - 870, 890, 902
Gałczyński Onufry - 951
Golemboscy Antoni Józef Br(acia) - 2473, 2504, 2450

H

J
Jaraczewski Michał - 185
Jabłkowski Józef - 800
Jabłkowski Stanisław Oyciec Mikołay Syn - 913, 914
Ten sam - 915
Jarociński Stanisław - 1075
Jadamczewscy Małgorzata i Felicyan Małż(onkowie) - 160(6?)
Idzikowski Kazimierz - 1955
Jadamczewski Antoni Oy(ciec) Felicyan Marcin Klemens Synowie - 2466

K
Kociałkowscy X(iądz) Michał X(iądz) Bartłomi Stefan Bracia - (1?)6
Kurcewski Józef Oyciec Marcin Syn - 12
Kożuchowski Michał - 257
Kobierzyccy Magdalena z Pstrokońskich Michał Małżonkowie - 273
Ciż sami - 305, 319, 339
Koźmiński Maci(ej) - 429, 464
Kąsinowski Waleryan - 823, 2079, 2080
Komorowski Paweł - 907
Komorowski Franciszek - 955, 956, 2289
Kociałkowscy Mich(ał) Bartł(omiej) Stefan Br(acia) - 1012
Kiedrzyński Floryan Oyciec Leon Syn - 1190
Koszecy Helena z Łaszewskich i Józef Małżonkowie - 1433, 1435, 1439, 2040
Ci sami - 2103
Kowalski Tomasz - 1631, 2525
Konopnicki Piotr Oy(ciec) Maci(ej) Ignacy Józef S(ynow)ie - 1941
Kaczkowscy Bogumiła i Józef Mał(żonkowie) - 2361
Kowalski Franciszek - 2465
Karśniccy Wiktorya i Franciszek Mał(żonkowie) - 2473
Krąkowska Joanna Matka Stani(sław) Jan S(ynow)ie - 2492
Karśniccy Wikt(oria) i Franc(iszek) Mał(żonkowie) - 2504

L
Lipski Ignacy Ło(wczy) W(schowski) L(??) Józef Syn - F. 63
Ten sam - 65
Ten sam - 66
Ten sam - 78
Ten sam - 123, 1311, 1313, 1327, 1340
Lenartowicz Kazimierz - 532

[uwaga: przy Ignacym Lipskim występuje skrót Ło. W. L., który może również znaczyć Ło(wczy) W(ielki) L(itewski) - jednak nie znalazłem informacji aby pełnił tę funkcję]

Ł
Łukowski Felix - F. 58
Łaszewski Hieronim - 693, 730
Łubiński Felix Sta(rosta) Nakiels(ki) - 824, 1011, 1020
Łępicki Józef - 908
Łaszewska Bogumiła Matka Onufru Floryan S(ynow)ie - 981
Łubiński Michał - 1020

M
Murzynowski Felicyan - 145
Morawski Józef - 1616
Milewski Antoni - 1628
Mączyński Józef - 1691, 1969, 1699, 1706, 1709
Ten sam - 1712, 1721
Myszkowska Justyna Mat(ka) Stani(słąw) Cypryan Franc(iszek) - 1927
Ta sama - 1959
Mycielski Stanisłąw Oy(ciec) Michał Jan - 2235
Mycielski Woyciech - 2236
Mycielski Kazimierz - 2237

N
Nieniewski Woyciech Oy(ciec) Jan Romuald S(ynow)ie - 916, 917, 993
Nieniewski Michał Oyciec Stanisław Hieronim Ignacy Synowie - 2265
Nieniewski Jakób - 2506

O
Osiński Walenty - F. 6
Olszewscy Xawery X(iądz) Kajetan Marcelli Br(acia) - 293, 1812, 1823, 1844
Ostrowski Franciszek - 650, 1324
Ordęga Woyciech Oyciec Alexander Syn - 2266
Ordęgowie Michał Jan Br(acia) - 2508

P
Pawłoski Alexy - F. 83
Pstrokoński Felix - 220, 321, 331
Pstrokońscy Antoni Felix Br(acia) - 273
Pstrokoński Antoni - 320, 330
Psarski Tomasz - 459
Pągowski Woyciech - 470, 473, 510, 517
Pstrokoński Xawery - 682
Psarski Antoni - 862
Psarski Jan Oyciec Józef Woyciech S(yno)w(i)e - 880, 905
Pstrokoński Jan - 1013
Popiel Jan - 1632
Psarski Woyciech - 2167

R
Retelscy Magdalena i Adam Małżonkowie Ignacy Franciszek Piotr Jan - 121
Rychłowski Stanisław - 287
Rzepecki Antoni - 426
Romorowa Jadwiga - 981
Rychłowski Ignacy - 1770
Radoszewski Jan - 2067, 2104

S
Sadokierscy Barbara i Grzegorz Mał(żonkowie) - 57
Stamirowski Hilary - 129, 729
Siemiątkowski Antoni Pis(arz) Z(iemski) S(ieradzki) - 139
Ten sam - 403, 445, 582, 587, 1934
Stawiski Stanisław Sę(dzia) Z(iemski) S(ieradzki) Oy(ciec) Antoni Jan - 176
Siemianowski Antoni - 219, 259
Skorzewski Eustachi Oyciec Ignacy Syn - 228
Suchorscy Woyciech Eustachi Br(acia) - 465, 1067, 1083
Stamierowski Floryan - 693, 729
Stamierowscy Daniel Józef, Ignacy Br(acia) - 729
Soiecki Tadeusz - 883, 893, 925
Szypowscy Andrzey Bartłomi(ej) Br(acia) - 883, 893, 925
Suchecki Daniel Sta(rosta) Sz(adkowski) - 1590
Szaniawscy Andrzey X(iądz) Józef Fabian Kayetan Wincenty Br(acia) - 1790, 1791, 1798, 1815, 1835
Strachoccy Jadwiga i Jan Mał(żonkowie) - 1792, 185
Szymanowski Antoni - 2130, 2149, 2161
Smoliński Franciszek - 2407, 2448

T
Tyminiecki Seweryn Sk(arbnik) S(ieradzki) Oyciec Konstanty Wincenty Synowie - 275, 299, 313, 337
Tarnowscy Anna z Walewskich primo Pstrokońska secundo i Bogumił Małżon(kowi)e - 973
Ciż sami - 979, 984, 988
Tarnowscy Antoni Bogumił X(iądz) Józef Sylwester Szczepa(n) Br(acia) - 1114, 1123, 1130, 1132
Turski Felix Biskup Krakows(ki) - 2327, 2330, 2367
Ten sam - 2368, 2371, 2378, 2380, 2385
Tymieniecki Karol - 2481

U
Umiński Kazimierz - 2057, 2062
Umiński Jan - 2084, 2110

W
Wstowski Antoni Oyciec Karol Jan S(yno)wie - 71
Ten sam - 120, 1773
Woliński - 122
Walewski Tomasz Oy(ciec) Józef Syn - 206
Walewska Maryanna Kas(ztelanowa) Łęc(zycka) - 273
Wolscy Maci Oyciec Jan Józef, Tomasz S(yno)wie - 276, 338
Węgierski Karol - 329
Walewska Teresa Ch(orążyna) Sie(radzka) - 350, 354, 384
Walewski Andrzey - 407
Wężyk Kazimierz - 784, 787, 801
Wolski Jan Oyciec Rafał Syn - 830
Wolscy Anastazy Jan Błaży Władysław Br(acia) - 987
Ciż sami - 994
Walewski Xawery Ch(orąży) Ost(rzeszowski) - 1525, 1532, 1546, 1574
Walewski Stefan Ch(orąży) Sie(radzki) - 1531, 1543, 1562
Walewski Bartłomiej - 1981
Walewski Jan - 2198, 2214, 2223, 2290
Walewski Ludwik Ch(orąży) Piot(rkowski) - 2217
Wężyk Antoni Oy(ciec) Piotr Ignacy - 2338

Z
Żeromski Walenty Ko(mornik) Gr(aniczny) Sie(radzki) - F. 91
Zabłocki Szymon Oy(ciec) Piotr Antoni Ignacy S(ynow)ie - 258
Ten sam - 267
Zyciński Paweł - 334
Zyciński Andrzey - 335
Życiński Tomasz - 336
Zbiiewski Jan - 434, 2511
Zdzenicki Józef - 1068, 1084
Zabłocki Maci(ej) Oyciec Andrzy Ignacy - 1380, 1381
Ten sam - 1382, 1383, 1384, 1954, 1956
Zelisławska Maryanna - 1441, 1445, 1446, 1449, 2216
Zelisławscy Katarzyna i Wincenty Małżonkowie Dyonizy Chrzanowski Syn - 1473, 1520
Żaremba Adam - 1792, 1805
Zbiiewski Maci(ej) Kasz(telan) Kon(arski) Sie(radzki) - 1992, 2003, 2017
Ten sam - 2507
Żbiechowski Paweł - 2006
Zelisławscy Barbara i Bartłomi(ej) Mał(żonkowie) Teodor Antoni S(yno)wie - 2076
Załuskowski Jan - 2412
Załuskowski Floryan - 2519

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza