sobota, 12 października 2013

Powiatu Szadkowskiego Regestr Obywateli Alfabetyczny

Rejestr sporządzono najprawdopodobniej w okresie 1791-1793.

Powiatu Szadkowskiego Regestr Obywateli Alfabetyczny
/AGAD, Sieradzkie z. i gr., Acta castrensia Siradiensia - varia, sygn. 7/

A

B
Bonińscy Stanisław Ignacy Piotr Br(acia) - 2791
Brodzcy Katarzyna  Sebastyan Mał(żonkowie) Józef Antoni S(yno)wie - 3663
Bardzieński Józef - 4217
Borzęcki Kazimierz - 4479, 4548
Byszewski Marcin - 4579
Byszewski Szyman - 4615, 4889

C
Chabielski Julian - 2865, 3658, 3648
Czarnecki Grzegorz Oy(ciec) Ignacy Syn - 3320
Cielecki Ignacy - 3380, 3396, 3399, 3404, 3405
Ten Sam - 4980, 5193, 5194
Ten Sam - 3414, 3415, 3420, 3697
Chmielewski Walenty - 3701
Cielecki Andrzey Ch(orąży) Sz(adkowski) Oyciec Stanisław Syn - 3717
Chmieliński Walenty - 3734
Chodakowski Franciszek Oy(ciec) Paweł Syn - 3736
Czechowski Jan - 3737
Cielecki Franciszek Oyciec Seweryn Syn - 3801
Ten sam - 3805
Chabielski Szyman - 3960
Czapliński Karol Oyciec Hiacenty Ludwik Synowie - 3985
Chrzanowski Dyonizy - 4547
Czechowska Maryanna - 4683
Czepowski Jakob Oy(ciec) Antoni Bogumił Józef Władysław S(yno)wie - 4727
Chmieliński Michał Oyciec Franc(iszek) S(yn) - 4981
Chorkowska Magdal(ena) Matka Michał S(yn) - 5171

D
Drogońscy Kazimierz Jakób Jan Br(acia) - 3047
Dzierzbicki Felicyan - 3448
Dauksza Ignacy - 3589
Drozdoscy Marynna i Andrz(e)y Mał(żonkowie) Stefan Syn - 3695
Dłużescy Teressa i Wincenty Mał(żonkowie) - 3806
Dobek Zygmunt - 3808, 3830, 3849
Ten sam - 3856
Dzierzbicki Paweł - 3980
Dobkowie Katarzyna Dominik Mał(żonkowie) - 4699
Dobkowie Zygmunt  Tymoteusz Woyciech Jan Wincenty Br(acia) - 4701
Donin Józef - 4976, 5012
Dąmbscy Antoni Klememns Br(acia) - 5162, 5163, 5167
Ci sami - 5172, 5184, 5185, 5186, 5191

E

F

G
Gorczycki Celestyn - 3277, 5116
Gnomscy Julian Józef Br(acia) - 4578, 4607
Gawłowski Maximilian - 4788
Głuchowscy Woyciech Jan - 4844
Gołembowski Jan Kanty Oyciec Marcelli Syn - 5027
Gorczycki Celestyn - 5116/7 [uwaga: cały wpis przekreślony]
Gorczycki Andrzey - 5248

H

J
Jankowscy Tomasz Mikołay Br(acia) - 2692
Jabłkowski Jan - 2990, 2998, 3030, 4042, 4447
Ten sam - 4452, 4463
Jankowscy Jan Marcin Br(acia) - 3278
Jerzmanowski Urban - 3321
Jabłkowscy Jan Kanty Oyciec Władysław Karol Synowie - 3722, 3769
Janicki Antoni - 3735, 3745
Jankowski Andrzey - 4828
Jabłoński Hiacenty - 4868
Idzikowski Woyciech - 5247

K
Kłodziński Walenty Oy(ciec) Bonifacy Woyciech Jakub Synowie - 2684
Konopnicki Maci(ej) - 2709, 2711
Kowalski Maci(ej) Oyciec Wincenty Syn - 2732, 4374, 4375
Krakowski Jan - 2756, 3377
Kurniatowski Michał - 2789
Kruszkowski Błaż(e)y - 2790
Kałdowski Józef - 2852
Klichowski Jan - 2897, 2903
Krobanowski Mikołay - 2994
Kossowski Józef - 3000, 3033, 4215, 4220
Kossowski Hiacenty - 3298, 3336
Kobierzycki Michał - 3328, 3335
Kolczyński Szyman - 3472
Klimaszewski Ignacy Oyciec Ignacy Józef S(ynow)ie - 3700
Kokowski Józef - 3721, 3774
Krobanowski Marcin Oyciec Felicyan Karol Synowie - 2818
Kossowski Stanisław - 3914, 3920, 3926
Kowalski Tomasz - 4377
Kamiński Woyciech - 4560, 4596, 4602
Kossowscy Józefa Ludwik Mał(żeństwo) - 4682
Konopnicki Maci(ej) - 4716, 4717, 4816
Kociałkowski Stefan - 4764, 4765
Kozanecki Łukasz Oyc(iec) Antoni Syn - 4854
Kozanecki Bogusz Antoni - 4855, 4858
Korzeniewski Bartłomi(ej) - 4881
Korzeniewski Jan - 4882
Br(acia) Krąkowscy Maximilian Ignacy Walenty - 4975
Kożuch
Kożuchoscy Teodora Józef Mał(żonkowie) - 5086
Kożuchoscy Anna Paweł Mał(żonkowie) - 5088
Korzeniewski Jan - 5135
Kobierzycki Franciszek - 5223
Kieński Aloyzy - 2537 [uwaga: prawidłowo nazwisko powinno być "Kijeński"]

L
Loga Józef - 4293, 4313
Lenczewski Woyciech - 4636
Lipski Jakób - 4746
Lipscy Katarzyna Bonifacy Mał(żonkowie) - 4747

Ł
Łubiński Jakób Oy(ciec) Woyciech Anastazy S(ynow)ie - 2778
Łączkowski Paweł - 3819
Łaźniński Bonawentura Oy(ciec) Jan Franciszek Synowie - 4556
Łykowski Wincenty - 5083

M
Milewski Konstanty Ło(wczy) Sz(adkowski) Oyciec Kajetan Syn - 2598
Ten sam - 2606, 2622, 2630, 2637, 265, 2653, 3041, 3993
Mogielniccy Salomea i Woyciech Mał(żonkowie)  2599, 2635, 2636
Ci Sami - 2657
Minostowski Antoni - 2762
Murawski Roch - 3063
Mikołajewski Bartłomi(ej) - 3106
Mikorski Paweł Oy(ciec) Jan Andrz(e)y S(ynow)ie - 3268, 3269
Miaskowski - 3444
Mniewski Jan Oyciec Izydor Syn - 3473, 3753, 3754
Magnuski Mikołay Oy( ciec) Jan Syn - 3740
Mycielski Woyciech - 3807, 4386
Maliński Jan Oy(ciec) Jakób Syn - 4378
Masłowski Alexy - 4531
Mniszewski Bogumił - 4562
Mianowski Antoni Oy(ciec) Franciszek Michał S(ynow)ie - 4653

N
Niedźwiecki Adam - 2693
Nieniewski Jakób - 3816
Noskowski Woyciech - 3841

O
Otocki Ludwik Oy(ciec) Felicyan Roch S(ynow)ie - 2733
Otocki Kajetan Oyciec Woyciech Syn - 3955, 3986
Oczesalscy Kasper Jakób Br(acia) - 4699
Oszkowscy Zofia Rafał Mał(żonkowie)- 4827

P
Popiele Michał Jan Br(acia) - 3270
Pilichowscy Michał Wawrzyniec Br(acia) - 3739
Potocki Antoni - 3820, 3835, 3845
Pętkowscy Jadwiga Piotr Mał(żonkowie) - 4747
Pilecki Antoni - 4862
Pstrokoński Józef Oyciec Woyciech Syn - 4997
Ten sam - 5195

R
Roiek Paweł - 2597
Rusocki Kazimierz - 3796, 3839
Rodoszewski Roch - 4013, 4034, 4734, 4750
Racięski Jan Oyciec Jan Kanty Syn - 4879
Rudniccy Katarzyna Stanisław Mał(żonkowie) - 5085

S
Suchesscy Woyciech Eustachi Br(acia) - 2600, 2710
Suchesski Kasper - 2606, 2630, 3041
Sulmierscy Woyciech Stefan Br(acia) - 2635, 2636, 567
Sulmierscy Stanisłąw Bogumił Br(acia) - 2777
Świdzimski Józef - 2925
Skorzewski Ludwik - 3105
Sobowski Jan - 3742
Stokowski Kaspec Oyciec Jan Syn - 3743
Ten sam - 3755
Skrzyńscy Marcin Franciszek Augustyn Br(acia) -3828, 3863
Skrzyński Woyciech Xiądz - 3829
Stawiski Stanisław Sę(dzia) Z(iemski) Sie(radzki) Oyciec Antoni Jan S(yno)wie - 3873, 3905, 3908
Starzyński Józef - 396
Skotnicki Antoni - 4055
Skotniccy Józef Ludwik Ignacy Piotr Leon Br(acia) - 4056
Skorzewski Woyciech Oyciec Seweryn Syn - 4376
Suscy Barbara Woyciech Mał(żonkowie) Wacław Tomasz Filip S(yno)wie - 4380
Suchecki Daniel - 4385, 4496, 4524
Szeliscy Katarzyna i Wincenty Mał(żonkowie) - 4547
Stawoski Wawrzyniec - 4583
Stawiski Franciszek Oy(ciec) Michał Syn - 4674
Stokowski Wawrzy(niec): Adam Dominik Paweł S(ynow)ie - 4698
Skotnicki Hiacenty - 4718
Skrzyński Felix - 4842
Strachoscy Jadwiga Jan Mał(żonkowie) - 5041, 5057
Sulmierski Mateusz - 5707
Starczewski Jakób - 5140
Skotnicki Antoni - 5222 [uwaga: cały wpis przekreślony]
Sulmierski Jan Oyciec Wincenty Marcin S(ynow)ie - 5231, 5240

T
Taczanowski Jakób Oy(ciec) Józef Syn - 3245
Ten sam - 3288
Trzepiński Stanisłąw - 3661
Tarnowscy Antoni Bogumił X(iądz) Józef Sylwester Szczepan Br(acia) - 4294, 4654, 4656
Ci Sami - 4678, 4690
Tarnowscy Anna z Walewskich Bogumił Mał(żonkowie) - 4317, 432, 4332, 4334, 4481, 4528
Ci sami  4654 [uwaga: liczba "4654" przekreślona]
Turkułow Józef Wawrzyniec Br(acia) - 4486
Ci sami - 4504, 4508
Taczanowski Franciszek - 4480, 4504
Ten sam - 4508
Truszkowski Teodor - 4597
Twardowski Antoni - 4886
Truszkowski Adam Oy(ciec) Bartł(omiej) S(yn) - 5134

U
Umińscy Maryanna z Byszewskich Antoni Małż(onkowie) - 4605

W
Walewski Bogumił - 2747, 3779, 3831, 3832
Walewska Maryanna - 2757, 2788, 3592
Wołłowicze Mikołay X(iądz) Andrz(e)y, Józef Br(acia) - 2861
Ci sami - 2864, 2875, 2893, 2909, 2918, 2919
Witwicki Rafał - 3102
Witwicki Antoni - 3102
Witwicki Ludwik - 3104
Wysławski Ignacy - 3265, 4354, 5061
Wysławski Stanisław - 3276
Wężyk Kajetan - 3664
Wituski Stefan - 3718, 3732
Walewski Jan - 3725
Wężyk Kazimierz -3846, 3862
Walewski Ludwik Ch(orąży) Pio(trkowski) - 4523, 4533, 4542
Walewska Teresa - 4719
Wolski Ignacy - 4994
Wężyk Jan - 5062, 5063, 5081, 5084, 5108
Ten sam - 5109

Z
Załuski Bogumił - 2662, 2666, 2676, 2698, 2703
Ten sam - 2719, 2724, 3615, 3633, 3636, 3642, 3656
Ten sam - 3657, 3666, 3668, 3680, 3681, 3682, 3683
Żeromski Walenty Ko(mornik) Z(iemski) Sie(radzki) - 3279
Złotnicki Antoni - 3402, 3403
Załuski Bogu(mił) - 3684
Zaremba Ignacy Oyciec Michał Józef Woyciech S(yno)wie - 3728, 3768
Żeglii Andrz(e)y - 3780
Zdzeniccy Stanisław Tomasz Józef Jakób Andrzey Felicyan Br(acia) - 3788, 4381
Zdzeński Jakób - 3817
Zakrzeski Xawery - 4057, 4070, 4077, 4086
Ten sam - 4106
Zyzyński Leonard - 4405
Zyzyński Ludwik - 4406
Zabłocki Kasper - 4655
Załuskowski Józef - 4724, 4751, 4791, 4925
Ten sam - 4961
Zwiastowski Michał Oyciec Michał Józef Synowie - 4725
Zwiastowski Kazimierz - 4726
Zaborowski Franciszek - 4845
Zagorowska Jadwiga Michał - 5087
Zwiastowski Krysztof - 5136, 3139
Zwiastowski Franciszek - 5137, 5138
Żakowski Józef - 5141
Złotnicki Antoni - 5222, 5260

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza